Pameistrio praktinis mokymas vykdomas darbo vietoje (-se), atitinkančioje (-se) mokymo programos reikalavimus. Praktinio mokymo vietoje pameistrys vykdo mokymo programos turinį (kompetencijas, mokymosi rezultatus) atitinkančias veiklas.