• profesinio mokymo įstaiga,

• darbdavys, pageidaujantis darbo vietoje mokyti pameistrį (-ius),

• darbdavio darbuotojas,

• mokinys,

• socialiniai partneriai ir kiti subjektai, numatyti Užimtumo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.