Už mokymų kokybę atsako profesinio mokymo įstaiga arba darbdavys, jei šis vykdo mokymus be mokymo įstaigos. Darbdaviui organizuojant mokymą kartu su mokymo įstaiga, abi pusės bendradarbiauja siekiant užtikrinti mokymų kokybę.