Vykdant pameistrystės forma organizuojamą profesinį mokymą, bendras pameistrio darbo darbdaviui laikas ir kito mokymosi laikas negali viršyti 48 valandų per savaitę, išskyrus pameistrį iki 18 metų, kurio darbo laiko trukmę nustato Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.