Mokymų pabaigoje darbdavys išduoda pameistrio mokymosi pasiekimus liudijančius dokumentus arba pameistrio įgytą kvalifikaciją liudijančius dokumentus.