Pameistrystė - bendras kelias į sėkmę!

Teigiamas ekonominis ir socialinis poveikis

Švietimas tenkina verslo poreikius

Mokymasis ir darbas vienu metu

Darbo užmokestis ir stipendija

Reali darbovietė, tikri įrengimai

Ankstyvas ir sklandus
įsiliejimas į darbo rinką

Pameistrystė – viena iš profesinio mokymo organizavimo formų

Lietuvoje mokymas organizuojamas mokykline ir pameistrystės forma, galite jas palyginti.

Pameistrystės forma organizuojamas mokymas ne mažiau 70 proc. laiko turi vykti realioje darbo vietoje.

Laikas mokymo įstaigoje - ne daugiau 30 proc.

Organizuojant mokymą pameistrystės būdu, turi būti laikomasi šių principų:

Mokyti pameistrius, būsimus darbuotojus, geriausiai atliepiant darbo rinkos poreikius bei paklausą

Rengiant pameistrius, maksimaliai ir efektyviai bendradarbiauti visiems subjektams - profesinio mokymo įstaigoms, įmonėms ir pameistriams

Sudaryti geriausias sąlygas ir užtikrinti mokymo programoje numatytų aukščiausių rezultatų pasiekimą, kompetencijų ir/ar kvalifikacijos įgijimą

Užtikrinti profesinėje mokymo įstaigoje besimokančiam pameistriui galimybę keisti profesinio mokymosi formą iš mokyklinės į pameistrystę ir atvirkščiai

Didžiausią dėmesį skirti aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimui

Mokyklinė forma organizuojamas mokymas ne mažiau 0 proc. laiko turi vykti realioje darbo vietoje.

Laikas mokymo įstaigoje iki 90%.

mokykline_forma_tab
Organizuojant mokymą mokykliniu būdu, turi būti laikomasi šių principų:

Priimant mokytis pameistrystės forma / sudarant pameistrystės darbo sutartį, didžiausią prioritetą teikti asmenims, jau turintiems kvalifikaciją (profesinę / aukštojo mokslo)

Pameistrystės organizavimo formą taikyti profesinio mokymo įstaigose besimokantiems pilnamečiams asmenims. Šiems asmenims užtikrinti lankstų „migravimą“ tarp mokymosi formų.

Pameistrystė neturėtų būti taikoma nepilnamečiams asmenims, kurie profesijos mokosi kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa.

Pameistrystės nauda suinteresuotoms pusėms

Pameistrystė sudaro sąlygas besimokančiajam profesinio mokymo įstaigoje įgyti konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas, tuo pačiu prisidedant prie įmonės pridėtinės vertės kūrimo.

Valstybei

Mokykloms

Mokiniams

Darbdaviams

Valstybei

Mokykloms

Mokiniams

Darbdaviams

Pameistrystės įgyvendinimo Lietuvoje rodikliai

1
Pameistrystės forma besimokančių mokinių skaičius
1
Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose mokoma pameistrystės būdu, skaičius
1
Pameistrystės forma besimokančių mokinių dalis nuo visų besimokančiųjų profesijos

Sėkmės istorijos

Susidomėjote?

Pameistrystė - bendras kelias i sėkmę!

Copyright © 2020 KPMPC. Visos teisės saugomos. Kopijuoti bei platinti be autorių sutikimo griežtai draudžiama.
Biudžetinė įstaiga.  Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius | Tel./ faks. +370 670 04 104 | info@kpmpc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193135687.

Mes soc. tinkluose

Europos Komisijos parama www.pameistryste.lt interneto svetainės sukūrimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šioje svetainėje


Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2023 03 12 / 16:47
EQAVET_bw

Mes soc. tinkluose

Copyright © 2020 KPMPC. Visos teisės saugomos. Kopijuoti bei platinti be autorių sutikimo griežtai draudžiama.

Biudžetinė įstaiga.  Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius | Tel./ faks. +370 670 04 104 | info@kpmpc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193135687.

EQAVET_bw

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2023 03 12 / 16:47