Pameistrystė nacionaliniame kontekste: Pameistrystė Norvegijoje organizuojama per formalią vidurinio ugdymo sistemą.

Pameistrystės trukmė: 4 metai.

Profesinis mokymas pameistrystės forma paprastai trunka 4 metus: 2 pirmieji metai vidurinėje mokykloje ir antruosius 2 metus mokomasi pameistrystės forma.

Mokinių amžius: Nuo 16 m.

Oficialus pameistrystės apibrėžimas:

Pameistrystė apibrėžimas Norvegijos karalystėje įteisintas 1998 m.

Švietimo įstatymo 4 skr. „Vidurinis išsilavinimas ir mokymas įmonėje” kuriame rašoma, kad pameistriu laikomas asmuo, kuris pasirašė sutartį, norėdamas gauti profesijos, kurios mokymą siūlo įmonė, pažymėjimą. Kitu atveju pameistrystė ir profesinio mokymo programa integruota į vidurinio ugdymo programą.

Pameistrių skaičius:

Per 2012 m.-2019m. laikotarpį bendras pameistrių skaičius Norvegijos karalystėje išaugo 19 proc. ir dabar siekia beveik 39000 pameistrių per metus, kurie mokosi 200 skirtingų programų.

Populiariausios specialybės 2019 m.: elektrikai, sveikatos priežiūros specialistai, staliai.

Darbo užmokestis:

Pameistrys gauna atlyginimą, kuris yra kintantis ir proporcingai didėjantis mokymosi proceso metu iki tol, kol pameistrys gali savarankiškai atlikti darbą ir produktyviai prisidėti prie įmonės pridėtinės vertės kūrimo:

Mokymo(si) etapai 0 mėn. – 6 mėn. 6 mėn. – 12 mėn. 12 mėn. – 18 mėn. 18 mėn. – 24 mėn.
Procentinė kvalifikuoto darbuotojo minimalaus darbo užmokesčio norma 30% 40% 50% iki 80%

Pameistrių teisės ir pareigos:

Pameistriai turi tokias pačias teises ir pareigas kaip ir nuolatiniai įmonės darbuotojai, taikomas darbo kodeksas, darbo apsaugos įstatymas. Pameistriai taip pat gali gauti stipendiją apgyvendinimo išlaidoms,  2020-2021 m. laikotarpiu stipendija – iki 478 Eur/mėn.

Įmonės dalyvaujančios pameistrystėje:

Pameistrystės įmonė turi būti oficialiai patvirtinta, turėti meistrą, kuris bus atsakingas už praktinį mokymą ir atitinkamą darbo aplinką darbo  vietoje.

Įmonės priimančios mokinius, gauna dotacijas iš valstybės už kiekvieną pameistrį tolygiai jas paskirstant visam praktikos laikotarpiui, paprastai 2 metams. 2020 m. subsidija siekė 162 374 mokinio krepšeliui.

Konsultavimo paslaugos:

Norvegijoje veikia 11 regioninių profesinio mokymo konsultavimo centrų, konsultuojančių įmones ir pameistrius įvairiais jiems aktualiais klausimais.

https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

Reikalavimai meistrams: