Įmonėje ar pas ūkininką ūkyje vienu metu leidžiama priimti dirbti-mokytis pameistriais ne daugiau kaip 10 proc. visų įmonėje ar ūkyje su darbo sutartimis dirbančių asmenų. Jeigu įmonėje ar ūkyje dirba iki 10 darbuotojų – leidžiama sudaryti tik vieną pameistrystės darbo sutartį.