Nauda darbdaviams

 • Efektyvi darbuotojų paieška.
  Pameistrystė suteikia galimybę sumažinti kvalifikuotos darbo jėgos paieškų kaštus. Pagal universalias kvalifikacijas ir standartus apmokydamos pameistrius, įmonės gali “užsiauginti” jų poreikius atitinkančius specialistus – nebereikia papildomai investuoti į darbuotojų paieškas ir įvadinius mokymus.

 • Geresnis darbo našumas.
  Nuo pirmos mokymo pameistrystės forma dienos, pameistrys tiesiogiai prisideda prie įmonės ekonominės veiklos ir kuria pridėtinę vertę.

 • Sąlygos darbuotojų kvalifikacijų tobulinimui.
  Pameistrystė skatina kvalifikacijų tobulinimo kultūrą įmonėje. Pasilikdami dirbti įmonėje, pameistriai gali toliau prisidėti prie kvalifikacijų ugdymo procesų ir kokybiškų darbo vietų kūrim naujiems pameistriams.

 • Darbuotojų lojalumas.
  Po pameistrystės programų įmonėje įdarbinti darbuotojai rečiau išeina dirbti kitur, tad įmonės ilgainiui kuria palankias sąlygas darbuotojų kaitos mažinimui.

 • Socialiai atsakingas verslas.
  Įsitraukdami į pameistrystės organizavimą, darbdaviai tiesiogiai prisideda prie programų formavimo, kūrimo ir įgyvendinimo. Tokiu būdu verslas gali įsitraukti į švietimo formavimą ir įgyvendinimą, kurdamas socialiai atsakingo verslo įvaizdį.

 • Verslo poreikius atitinkančios kvalifikacijos.
  Įmonės turi galimybę kartu su švietimo įstaigomis formuoti mokymo turinį. Verslas tampa lygiaverčiu partneriu švietimo sistemos įgyvendinime.

Pagal pameistrystės darbo sutartį įdarbinamas pameistrys tampa lojaliu nauju darbuotoju bei motyvuotu darbo rinkos dalyviu. Tyrimai rodo, kad net 83,3 proc. pameistrystės būdu besimokiusiųjų išlieka darbo rinkoje ir po 12 mėnesių, o  po dvejų metų – 64,6 proc. Tai – vienas didžiausių integracijos į darbo rinką rodiklių, palyginti su kitomis užimtumo priemonėmis.

Finansinės paskatos. Finansinės paskatos ar įmonėms taikomos mokesčių lengvatos leidžia verslui kokybiškiau vykdyti pameistrystės programas, sudaromos sąlygos tobulinti vidinius procesus specialistų ruošimui, įmones veiklai bei mokymo procesui reikalingą įrangą.