Mokymo įstaigos

Profesinio mokymo įstaigos, įgyvendinančios profesinio mokymo programas pameistrystės forma, kuriose mokėsi daugiausiai pameistrių 2019 m. – 2020 m. Duomenų šaltinis: Programos „Kurk Lietuvai“  dalyvių atliktas tyrimas, 2020/05/18.

  • Zarasų profesinė mokykla;
  • Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla;
  • Kėdainių profesinio rengimo centras;
  • Kauno technikos profesinio mokymo centras;
  • Vilniaus technologijų mokymo centras;
  • Biržų technologijų ir verslo mokymo centras;
  • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras;
  • Marijampolės profesinio rengimo centras;
  • Alantos technologijos ir verslo mokykla.


Daugiau informacijos dėl šiuo metu vykdomų profesinio mokymo programų / modulių teirautis el. paštu lina.lukosiuniene@kpmpc.lt arba tel. (+370 6) 2014 655.