Aktualu

COVID-19 pandemijos poveikis mokymuisi darbo vietoje Europoje

Projektas „Bequal.app“ skirtas profesinio mokymo, pameistrystės bei mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui ir lyginamosios analizės sudarymui. Bequal.app projekto komanda plėtodama projektą susidūrė su naujais teorinio ir

Europos pameistrystės aljansas

Europos pameistrystės aljansas (EPA) suvienija vyriausybes ir pagrindinius suinteresuotuosius siekiant stiprinti pameistrystės kokybę, pasiūlą ir bendrą įvaizdį visoje Europoje, tuo pačiu skatinant pameistrių judumą. Šie

Pasinaudokite „BEQUAL“ platformos galimybėmis

BEQUAL platforma yra Europos platforma, skirta profesinio mokymo ir bei mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui ir analizei. Platformoje pateikiami ištekliai ir lyginamosios analizės priemonės, skirtos