Pameistrystė - bendras kelias į sėkmę!

Teigiamas ekonominis ir socialinis poveikis

Švietimas tenkina verslo poreikius

Mokymasis ir darbas vienu metu

Darbo užmokestis ir stipendija

Reali darbovietė, tikri įrengimai

Ankstyvas ir sklandus
įsiliejimas į darbo rinką

Kas tai pameistrystė?

kas-tai-pameistryste

Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas laisvąjį mokytoją.

Profesinis mokymas pameistrystės forma, atsižvelgiant į teikėjo galimybes, gali būti taikomas ne mažiau kaip 1 formaliojo arba neformaliojo profesinio mokymo programos moduliui arba 2 mėnesiams, ar ilgesniam laikui.

Pameistrystės tikslas - profesiniame mokyme dalyvaujant darbdaviui bei derinant darbo rinkos paklausą ir pasiūlą, siekti spartesnės ekonominės ir socialinės įtraukties, didinti šalies ūkio ekonominius rezultatus, produktyvumą ir konkurencingumą.

Pameistrystė – viena iš profesinio mokymo organizavimo formų

Lietuvoje mokymas organizuojamas mokykline ir pameistrystės forma, galite jas palyginti.

Pameistrystės forma organizuojamas mokymas ne mažiau 70 proc. laiko turi vykti realioje darbo vietoje.

Laikas mokymo įstaigoje nuo 20% iki 30%.

Organizuojant mokymą pameistrystės būdu, turi būti laikomasi šių principų:

Priimant mokytis pameistrystės forma / sudarant pameistrystės darbo sutartį, didžiausią prioritetą teikti asmenims, jau turintiems kvalifikaciją (profesinę / aukštojo mokslo)

Pameistrystės organizavimo formą taikyti profesinio mokymo įstaigose besimokantiems pilnamečiams asmenims. Šiems asmenims užtikrinti lankstų „migravimą“ tarp mokymosi formų.

Pameistrystė neturėtų būti taikoma nepilnamečiams asmenims, kurie profesijos mokosi kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa.

Mokyklinė forma organizuojamas mokymas ne mažiau 0 proc. laiko turi vykti realioje darbo vietoje.

Laikas mokymo įstaigoje iki 90%.

mokykline_forma_tab
Organizuojant mokymą mokykliniu būdu, turi būti laikomasi šių principų:

Priimant mokytis pameistrystės forma / sudarant pameistrystės darbo sutartį, didžiausią prioritetą teikti asmenims, jau turintiems kvalifikaciją (profesinę / aukštojo mokslo)

Pameistrystės organizavimo formą taikyti profesinio mokymo įstaigose besimokantiems pilnamečiams asmenims. Šiems asmenims užtikrinti lankstų „migravimą“ tarp mokymosi formų.

Pameistrystė neturėtų būti taikoma nepilnamečiams asmenims, kurie profesijos mokosi kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa.

Pameistrystės nauda suinteresuotoms pusėms

Pameistrystė sudaro sąlygas besimokančiajam profesinio mokymo įstaigoje įgyti konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas, tuo pačiu prisidedant prie įmonės pridėtinės vertės kūrimo.

Valstybei

 • Teigiamas ekonominis ir socialinis poveikis.
 • Švietimas geriau tenkina verslo poreikius.
 • Lankstesnė profesinio mokymo sistema.
 • Reakcija į technologinius pokyčius.​
 • Efektyvus profesinio mokymo valdymas.
Mokykloms
 • Jaučiamas darbo rinkos pulsas.
 • Programų tobulinimas su darbdaviais.
 • Patrauklesnis profesinio mokymo įvaizdis.
 • Didesnės marketingo galimybės.
 • Lengviau pritraukti mokinių.

Mokiniams

 • Mokymasis ir darbas vienumetu.
 • Kvalifikacijos įgijimas.
 • Darbo užmokestis ir stipendija.
 • Reali darbovietė,tikri įrengimai.
 • Ankstyvas ir sklandus įsiliejimas į darbo rinką.

Darbdaviams

 • Ugdomi darbuotojai pagal poreikius.
 • Taupomos įdarbinimo/perkvalifikavimo išlaidos.
 • Dalyvavimas kuriant mokymo turinį ir standartus.
 • Įmonė – socialiai atsakinga.

Valstybei

 • Daugiau su darbo santykiais susijusių mokesčių.
 • Grįžta didesni mokesčiai per išaugusį vartojimą.
Mokykloms
 • Mažesnės mokymo medžiagų sąnaudos.
 • Finansinių paskatų yra nepakankamai.

Mokiniams

 • Darbo užmokestis ir stipendija.

Darbdaviams

 • 40 proc. mažesni darbuotojo kaštai, pagal užimtumo tarnybos programą.
 • Tačiau tiesioginių finansinių paskatų yra nepakankamai.

Pameistrystės įgyvendinimo Lietuvoje rodikliai
(informacija bus pateikta netrukus)

1
Pameistrystės darbo sutartys per metus
1
Pameistrių skaičius per metus
1
Pameistrystės trukmė dienomis per metus

Sėkmės istorijos

Susidomėjote?

Pameistrystė - bendras kelias i sėkmę!

Copyright © 2020 KPMPC. Visos teisės saugomos. Kopijuoti bei platinti be autorių sutikimo griežtai draudžiama.
Biudžetinė įstaiga.  Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius | Tel./ faks. +370 670 04 104 | info@kpmpc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193135687.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2020 10 23 / 10:33