Dažnai užduodami klausimai

Čia rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus vartotojų klausimus.

Kiek pameistrių galima priimti į įmonę, ar pas ūkininką į ūkį vienu metu?

Įmonėje ar pas ūkininką ūkyje vienu metu leidžiama priimti dirbti-mokytis pameistriais ne daugiau kaip 10 proc. visų įmonėje ar ūkyje su darbo sutartimis dirbančių asmenų. Jeigu įmonėje ar ūkyje dirba iki 10 darbuotojų – leidžiama sudaryti tik vieną pameistrystės darbo sutartį.

Ar galiu kreiptis dėl pameistrystės į kelis darbdavius vienu metu?

Taip, galite. Jeigu neturite konkretaus darbdavio pasiūlymo, galite kreiptis ir į profesinio mokymo įstaigą, siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV). Rekomenduojame pildyti  „Europass“ CV.

Kas užtikrina profesinio mokymo organizuojamo pameistrystės forma kokybę?

Už mokymų kokybę atsako profesinio mokymo įstaiga arba darbdavys, jei šis vykdo mokymus be mokymo įstaigos. Darbdaviui organizuojant mokymą kartu su mokymo įstaiga, abi pusės bendradarbiauja siekiant užtikrinti mokymų kokybę.

Kokie dokumentai bus išduoti pameistriui baigus mokytis?

Mokymų pabaigoje darbdavys išduoda pameistrio mokymosi pasiekimus liudijančius dokumentus arba pameistrio įgytą kvalifikaciją liudijančius dokumentus.

Kiek laiko pameistrys mokosi ir dirba (per savaitę)?

Vykdant pameistrystės forma organizuojamą profesinį mokymą, bendras pameistrio darbo darbdaviui laikas ir kito mokymosi laikas negali viršyti 48 valandų per savaitę, išskyrus pameistrį iki 18 metų, kurio darbo laiko trukmę nustato Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

Kaip vyksta pameistrių mokymas?

Pameistrio praktinis mokymas vykdomas darbo vietoje (-se), atitinkančioje (-se) mokymo programos reikalavimus. Praktinio mokymo vietoje pameistrys vykdo mokymo programos turinį (kompetencijas, mokymosi rezultatus) atitinkančias veiklas.

Kas gali inicijuoti profesinį mokymą, organizuojamą pameistrystės forma?

• profesinio mokymo įstaiga,

• darbdavys, pageidaujantis darbo vietoje mokyti pameistrį (-ius),

• darbdavio darbuotojas,

• mokinys,

• socialiniai partneriai ir kiti subjektai, numatyti Užimtumo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

Kodėl verta būti pameistriu?

Praktiniam mokymui(si) ir praktikai skiriama 70 procentų mokymosi laiko, todėl per trumpą laiką galima įgyti daug žinių bei praktikos.