Darbdaviams

Pameistrio mokymo procesą organizuoja ir įgyvendina darbdavys kartu su mokymo įstaiga.

Pagrindiniai darbdavio įsipareigojimai:

  • Suteikti darbo vietą pagal profesinio mokymo programą.
  • Vykdyti pameistrio praktinį mokymą darbo vietoje.
  • Paskirti profesijos meistrą, atsakingą už pameistrio moky­mą darbo vietoje.
  • Užtikrinti, kad darbo vietoje būtų profesinio mokymo pro­gramos reikalavimus atitinkantys technologiniai įrengimai, sukomplektuoti reikalingi ir tvarkingi darbo įrankiai, kitos technologinės priemonės ir asmeninės apsaugos priemonės.
  • Užtikrinti saugias mokymo(si) sąlygas.