Kaip sudaryti pameistrystės sutartį?

Darbdaviui ir profesinio mokymo teikėjui susitarus dėl pameistrystės įgyvendinimo, pirmiausia pasirašoma bendradarbiavimo sutartis. Darbdavys sudaro trišalę pameistrystės sutartį su profesinio mokymo įstaiga ir šios įstaigos mokiniu(-iais). Čia galite parsisiųsti: *Dokumentų pavyzdžių rengėjas – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras.