Kaip sudaryti pameistrystės sutartį?

Darbdaviui ir profesinio mokymo teikėjui susitarus dėl pameistrystės įgyvendinimo, pirmiausia pasirašoma bendradarbiavimo sutartis.

Darbdavys sudaro trišalę pameistrystės sutartį su profesinio mokymo įstaiga ir šios įstaigos mokiniu(-iais).

Čia galite parsisiųsti:

*Dokumentų pavyzdžių rengėjas – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras