Pameistrystės nauda

Profesinio mokymo teikėjai gali gauti naudą, sužinodami naujausią informaciją apie darbo jėgos poreikius, įgūdžių poreikius, ar technologinius pokyčius įmonėse. 

Bendradarbiaujant kuriamos galimybės organizuoti profesinio mokymo mokytojams reguliarias stažuotes realiose darbo vietose, siekiant susipažinti su inovacijomis tobulinant mokytojų kvalifikaciją. Taip pat atsiranda galimybė pasikviesti ekspertą iš įmonės į pamokas profesinio rengimo įstaigai