Apie projektą

Projekto pavadinimas: „2019 – 2020 m. finansinė parama Europos profesinio mokymo kokybės orientacinei sistemai (EQAVET)“ (angl. 2019 – 2020 Financial support to the EQAVET)

Projekto numeris: 609327-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA3-EQAVET-NRP

Projektas įgyvendinamas: nuo 2019 m. – iki 2021 m.

Projekto vykdytojas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto tikslas: didinti įmonių ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo kokybę ir plačiąja prasme ugdyti mokymosi darbo vietoje kultūrą.

Projektas prisideda prie tolimesnio profesinio mokymo kokybės užtikrinimo veiklų tobulinimo pagal Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą (angl. EQAVET), ypatingą dėmesį skiriant mokymuisi darbo vietoje.

Projektas finansuojamas Erasmus + programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pameistrystė.lt portale jo autorių skelbiama informacija ir reiškiamos nuomonės nebūtinai atitinka Europos Komisijos poziciją.