Kaip sudaryti pameistrystės sutartį?

Būsimasis pameistrys, siekdamas įgyti kvalifikaciją, tobulinti turimas kompetencijas arba gauti darbo pasiūlymą, gali kreiptis į nurodytas įstaigas, kurios atsakingos už sutarčių sudarymą.

Pameistrio tikslas Atsakinga šalis Sudaromos sutarties tipas
Įgyti kvalifikaciją Profesinio mokymo įstaiga Pameistrystės mokymo sutartis
Įgyti kompetencijas Darbdavys Pameistrystės darbo sutartis nesudarius mokymo sutarties (LRDK, 83 str.)
Gauti darbą Užimtumo tarnyba prie LR SADM