Finansavimo priemonės

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimo priemonės

Darbdaviui, įdarbinusiam asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį mokymosi laikotarpiui:

  • Pameistrystė leidžia darbuotoją pasamdyti iškart.
  • Darbdaviams, vykdantiems profesinį mokymą pagal pameistrystės formą, jų rašytiniu prašymu kompensuojama 70 proc. darbo užmokesčio, nurodyto įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo sutartyje, dalies, neviršijančios 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, ir nuo šios darbo užmokesčio dalies apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalis.
  • Paskirto profesijos meistro (meistrų), pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimo ir koordinavimo išlaidos, kurių dydis apskaičiuojamas pagal profesijos meistro faktiškai dirbtą laiką atliekant pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą pagal profesijos meistrui apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą valandinį atlygį, neviršijantį 1 MVA, ir nuo jo apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalį, bet ne daugiau kaip 20 procentų profesijos meistrui apskaičiuoto darbo užmokesčio.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonė “Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje”, Nr. 09.4.3-ESFA-K-827.

Priemonės tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.