Naudinga informacija

Naudingos nuorodos:

 

Europos Sąjungos informacinės tarnybos ir dokumentai:

  • CEDEFOP - Europos profesinio mokymo plėtros centras.
  • ELGPN - Europos visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos tinklas.
  • ENIC-NARIC - nacionaliniai akademinio pripažinimo informacijos centrai, teikiantys informaciją ir konsultacijas apie užsienio institucijų išduotų diplomų ir jose baigtų dalinių studijų akademinį pripažinimą ES ir šalyse partnerėse. Lietuvoje šio tinklo funkcijas vykdo Studijų kokybės vertinimo centras.
  • EuropeDirect - padeda ieškantiems informacijos apie Europos Sąjungos politikas, institucijas, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, konsultuoja tiesiogiai, atsako į užklausas telefonu ir el. paštu.
  • Eurodesk (www.zinauviska.lt) -  nemokamai teikia informaciją ir patarimus jaunimui ir žmonėms dirbantiems su jaunimu apie studijas, stažuotes, darbą ir savanorystę.
  • EURES - tinklas, jungiantis ES, Europos ekonominės erdvės valstybių ir šveicarijos užimtumo tarnybas bei kitas su įdarbinimu susijusias organizacijas ir įstaigas: profesines sąjungas, darbdavių asociacijas, vietos ir regionų valdžios institucijas. EURES nemokamai konsultuoja darbo užsienyje klausimais: darbo ieškančius asmenis informuoja apie darbą kitose Europos šalyse, o darbdaviams padeda rasti darbuotojų.
  • Eurydice - informacija apie Europos šalių švietimo sistemas ir politiką.