Apie pameistrystę

Pasaulyje jau yra pripažinta, jog pameistrystė yra vienas iš tikslingiausių būdų spręsti:

  • darbuotojų kvalifikacijų ir kompetencijų neatitikimą darbo rinkai;
  • darbuotojų išsilavinimo atitiktį šalies įmonių, ir užsienio kapitalo įmonių lūkesčiams ir poreikiams.

Pameistrystė efektyviai funkcionuoja, kai vyksta tvarus bendradarbiavimas tarp visų partnerių, ypač tarp darbdavių ir profesinio mokymo teikėjų.

Šiuo metu Lietuvoje kuriamos naujos pameistrystės tradicijos, vykdomos nacionalinės iniciatyvos, ieškoma naujų komunikavimo būdų, siekiama aktyvaus suinteresuotųjų šalių įsitraukimo.