Mokymo įstaigos

PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS


ALYTAUS APSKRITIS

Alytaus profesinio rengimo centras – alytausprc@aprc.lt

Daugų technologijos ir verslo mokykla – info.dtvm@gmail.com

Varėnos technologijos ir verslo mokykla – rastine@vtvm.lt

Veisiejų technologijos ir verslo mokykla – info@tvm.veisiejai.lm.lt


KAUNO APSKRITIS

Jonavos politechnikos mokykla – jpm@jpm.lt

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras – rastine@kaupa.lt

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla – mokykla@kbpvm.lt

Kauno informacinių technologijų mokykla – info@kitm.lt

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras – info@mpcentras.lt

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras – info@profcentras.lt

Kauno taikomosios dailės mokykla – rastine@ktdm.lt

Kauno technikos profesinio mokymo centras – centras@kautech.lt

Kėdainių profesinio rengimo centras – kedainiuprc@gmail.com

Raseinių technologijos ir verslo mokykla – rastine@rtvm.lt

Vilkijos žemės ūkio mokykla – info@vilkijoszum.lt

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyrius (buvusi Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla)

Lietuvos policijos mokykla – mokykla@policija.lt

UAB „Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“ – info@automokykla.lt

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“ – info@pmc.lt


KLAIPĖDOS APSKRITIS

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras – info@klaipedosgpmc.lt

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla – info@klpvm.lt

Klaipėdos technologijų mokymo centras – sekretorius@ktmc.lt

Klaipėdos turizmo mokykla – mokykla@ktm.lt

Kretingos technologijos ir verslo mokykla – info@kretvm.lt

Skuodo amatų ir paslaugų mokyklaskuodoapm@gmail.com

Šilutės profesinio mokymo centras – sekretore@silutespmc.lt

Klaipėdos laivininkų mokykla

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras – info@jsdrc.lt


MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

Marijampolės profesinio rengimo centras – mprcentras@mprc.lt


PANEVĖŽIO APSKRITIS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras – info@btvmc.lt

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla – sekretore@ktvm.kupiskis.lm.lt

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras – sekretoriatas@margarita.lt

Panevėžio profesinio rengimo centras – sadula@pprc.panevezys.lm.lt

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla – rtvzum.mokykla@rtvzum.lt

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras – info@paneveziodrmc.lt


ŠIAULIŲ APSKRITIS

Joniškio žemės ūkio mokykla – mokykla@jzum.lt

Kelmės profesinio rengimo centras – info@kprc.lt

Kuršėnų politechnikos mokykla – info@kursenupm.lt

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras – info@rtvmc.lt

Šiaulių profesinio rengimo centras – info@sprc.lt

Šiaulių darbo rinkos mokymo centras – siauliai@mokymocentras.lt


TAURAGĖS APSKRITIS

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla – info@stvm.lt

Tauragės profesinio rengimo centras – rastine@prc.taurage.lm.lt

TELŠIŲ APSKRITIS

Mažeikių politechnikos mokykla – info@mazeikiupm.lt

Plungės technologijų ir verslo mokykla – sekretore@plungestvm.lt

Telšių regioninis profesinio mokymo centras – info@telsiurpmc.lt


UTENOS APSKRITIS

Aukštaitijos profesinio rengimo centras (buvusi Alantos technologijos ir verslo mokykla) – info@alantostvm.lt

Utenos regioninis profesinio mokymo centras – info@utenosrpmc.lt

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras – vpm@vpm.lt

Zarasų profesinė mokykla – info@zarasupm.lt


VILNIAUS APSKRITIS

Elektrėnų profesinio mokymo centras – rastine@epmc.lt

Švenčionių profesinio rengimo centras – centras@sprc.w3.lt

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla – ukvm@ukvm.lt

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla – vavm@vavm.lt

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla – rastine@vkpm.lt

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras – rastine@vpvpmc.lt

Vilniaus statybininkų rengimo centras – info@vsrc.lt

Vilniaus technologijų mokymo centrasvtmc@vtmc.lt

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras – deaf-center@vtmrc.lt

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ – info@vzdrmc.lt

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras – info@mokymas.eu

Ugniagesių gelbėtojų mokykla – ugm@vpgt.lt

Mokykla „Art of beauty“ – mokykla@aob.lt

Vilniaus agroekologijos mokymo centras – info@vamc.lt

VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ – rastine@sodziausmeistrai.lt

Pasieniečių mokykla

Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos mokymo centras

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Eil. Nr. Programos pavadinimas Programos valstybinis kodas Institucijos pavadinimas Savivaldybė Apskritis
1 Testinė Vilniaus universitetasaaa Akmenės r. sav. Šiaulių apskritis

Profesinio mokymo įstaigos, įgyvendinančios profesinio mokymo programas pameistrystės forma, kuriose mokėsi daugiausiai pameistrių 2019 m. – 2020 m. Duomenų šaltinis: Programos „Kurk Lietuvai“  dalyvių atliktas tyrimas, 2020/05/18.

  • Zarasų profesinė mokykla;
  • Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla;
  • Kėdainių profesinio rengimo centras;
  • Kauno technikos profesinio mokymo centras;
  • Vilniaus technologijų mokymo centras;
  • Biržų technologijų ir verslo mokymo centras;
  • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras;
  • Marijampolės profesinio rengimo centras;
  • Alantos technologijos ir verslo mokykla.

Daugiau informacijos dėl šiuo metu vykdomų profesinio mokymo programų / modulių teirautis tel. (+370 6) 2014 655. 

Informaciją apie pameistrystės vietas teikia Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

Šiuo metu programų sąrašas yra testuojamas. Atsiprašome už galimus nesklandumus.