Pameistrystės nauda

Būsimi specialistai gali dirbti pagal darbo sutartį ir kartu mokytis darbo vietoje. Pameistriai įgyja vertingų darbo įgūdžių profesinėje aplinkoje, o tai užtikrina didesnes galimybes įsidarbinti ateityje.

Nauda gaunama pameistrystės metu:

  • Įgyta rinkoje paklausi kvalifikacija, didesnis saugumo jausmas, didesnės galimybės rasti darbą jo netekus ar jį keisti.
  • Darbas baigus profesinį mokymą (baigusysis mokymą turi darbo sutartį).
  • Įgyti įgūdžiai, atitinkantys konkrečios darbo vietos reikalavimus, užtikrinantys darbuotojo atitiktį šiuolaikiniams įmonių poreikiams.


Pameistryste sudaromos sąlygos žmogui įgyti konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas.