Titulinis » Aktualu

Statutiniai pareigūnai profesijos bus mokomi pameistrystės būdu

Lietuvos kalėjimų tarnyba pirmoji ir vienintelė iš visų statutinių institucijų Lietuvoje nuo naujų mokslo metų profesinį mokymą organizuos pameistrystės mokymo forma. Bausmių vykdymo sistemą kviečiami rinktis tie asmenys, kurie nori tapti bausmių vykdymo sistemos pareigūnu ir prisidėti kuriant modernią bausmių vykdymo sistemą, įgyvendinant dinaminės apsaugos metodą ir palaikant puoselėjamas vertybes – atvirumą, profesionalumą, progresyvumą, pasitikėjimą, pagarbą žmogaus teisėms.

Bausmių vykdymo sistemos pareigūno darbas labai įdomus ir pilnas iššūkių. Darbas skirtas komunikabiliems, drąsiems ir pilietiškiems asmenims.

Pretendentų mokytis pagal bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą (programos valstybinis kodas P43103208) atrankos procedūros vykdomos kiekvienais kalendoriniais metais nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 30 d.

Su priimtais kursantais pasirašius profesinio mokymo pameistrystės sutartis, mokymo laikotarpio metu jiems bus mokama minimali mėnesinė alga. Ši nauja mokymo forma turi užtikrinti 30 procentų teorinio rengimo ir 70 procentų praktinio darbo per visą mokymų laiką. Būtent, už tai bus mokamas ne mažesnis kaip minimalus darbo užmokestis.

Kursantai, mokslo pradžioje Kompetencijų ugdymo valdyboje naujai įrengtose patalpose įgiję darbui kalėjime reikiamas bazines žinias, toliau vyks į jų pasirinktą kalėjimą, kur, prižiūrimi pareigūno-mentoriaus, praktinių gebėjimų semsis dirbdami praktinį darbą.

Kursantai, sėkmingai įvykdę visus šios programos reikalavimus ir gavę profesinio mokymo diplomą, skiriami į tarnybą Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimuose Alytuje, Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje, Pravieniškėse, Šiauliuose ar Vilniuje.

Dirbant pareigūnu suteikiamos šios socialinės garantijos: sveikatos ir gyvybės draudimas visam tarnybos laikui, kompensacija už važiavimą į tarnybos vietą, padengiamos būsto nuomos išlaidos, užtikrinama galimybė išeiti į pareigūnų pensiją ištarnavus 25 metus. Visi pareigūnai aprūpinami tarnybinėmis uniformomis. Sudaromos sąlygos ir toliau tęsti mokslus, kuriuos apmoka Lietuvos kalėjimų tarnyba.

Informaciją apie pagrindinius atrankos etapus, reikiamus pateikti dokumentus rasite:

www.tapkpataisospareigunu.lt

Daugiau informacijos:

Lietuvos kalėjimų tarnyba

Adresas: L. Sapiegos g. 1, Vilnius

Tel. (8 5) 271 9003

El. p. info@kalejimai.lt

El. p. spauda@kalejimai.lt

www.kalejimai.lt

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti