Titulinis » Aktualu

Stažuotės padeda jaunuoliams susirasti pirmąjį darbą

Naujausia „Eurobarometro” apklausa rodo, kad stažuotės yra svarbus atspirties taškas jaunuoliams, siekiantiems patekti į darbo rinką. Keturi iš penkių apklaustų jaunuolių (ES – 78 proc., Lietuvoje – 58 proc.) atliko bent vieną stažuotę, o vieno iš penkių (ES – 19 proc., Lietuvoje – 8 proc.) apklaustų jaunuolių pirmoji darbo patirtis buvo stažuotė.

Stažuotės suteikia galimybę mokytis ir susirasti darbą

Didžioji dauguma apklausoje dalyvavusių jaunų europiečių (ES ir Lietuvoje po 77 proc.) iš esmės sutinka, kad stažuotės metu jie išmoko jų profesijai naudingų dalykų. 58 proc. apklaustųjų ES (Lietuvoje – 49 proc.) taip pat teigė, kad jų stažuotės organizatorius arba kita dalyvaujanti organizacija padėjo jiems ieškoti darbo.

Mokymąsi ir paramą rodo tai, kad didžioji dauguma jaunų europiečių praėjus šešiems mėnesiams po paskutinės stažuotės dirbo (ES – 68 proc., Lietuvoje – 62 proc.) arba tęsė studijas (ES – 18 proc., Lietuvoje – 23 proc.), o bedarbių buvo tik 6 proc. (Lietuvoje – 5 proc.).

Žvelgiant detaliau:

• 39 proc. apklaustųjų ES (30 proc. Lietuvoje) toliau dirbo tam pačiam darbdaviui pagal terminuotą arba neterminuotą darbo sutartį;

• 25 proc. (ES ir Lietuvoje) susirado darbą pas kitą darbdavį (pagal terminuotą arba neterminuotą sutartį),

• 4 proc. (7 proc. Lietuvoje) tapo savarankiškai dirbančiais.

Dauguma stažuočių trunka mažiau nei šešis mėnesius

Nuo 2013 m., kai buvo atlikta paskutinė „Eurobarometro” apklausa apie stažuotes, jaunuolių, kurie dalyvauja ilgose stažuotėse, skaičius sumažėjo. Šį kartą maždaug 11 proc. apklaustųjų ES (Lietuvoje – 4 proc.) teigė, kad jų paskutinė stažuotė truko ilgiau nei 6 mėnesius, t.y. 4 procentais mažiau nei 2013 m. (15 proc.). 52 proc. apklausoje dalyvavusių jaunuolių ES (Lietuvoje – 30 proc.) atliko daugiau nei vieną stažuotę, o 37 proc. iš jų (Lietuvoje 47 proc.) teigė, kad pakartotinai atliko stažuotes pas tą patį darbdavį.

Dauguma stažuotojų gavo atlyginimą ir turėjo galimybę naudotis socialine apsauga

Iš apklausos taip pat matyti, kad daugiau kaip pusė (ES – 55 proc., Lietuvoje – 43 proc.) stažuotes atliekančių jaunų europiečių gavo finansinę kompensaciją, o tai rodo, kad šis skaičius padidėjo, palyginti su 40 proc. 2013 m. apklausoje. 61 proc. apklaustųjų ES (Lietuvoje – 60 proc.) teigė, kad stažuotės metu jiems buvo suteikta visapusiška (ES – 33 proc., Lietuvoje – 32 proc.) arba dalinė (ES ir Lietuvoje po 28 proc.) socialinė apsauga.

Kitos „Eurobarometro” apklausos išvados

Apklausos duomenimis, kitoje šalyje stažuojasi vis daugiau jaunų europiečių: daugiau kaip vienas iš penkių apklaustųjų (ES – 21 proc., Lietuvoje – 20 proc.) teigė, kad bent vieną stažuotę atlikto kitoje ES šalyje. 2013 m. tokių jaunuolių buvo 9 proc.

Greitosios „Eurobarometro” apklausos metu buvo nagrinėjamas jaunuolių suvokimas, susijęs su jų integracija į darbo rinką, ypatingą dėmesį skiriant stažuotėms. 2023 m. kovo 15–24 d. internetu apklausti 26 334 18–35 metų asmenys iš visų ES valstybių narių.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

„Eurobarometro” apklausa „Jaunuolių integracija į darbo rinką ypatingą dėmesį skiriant stažuotėms”

Europos Komisijos puslapis apie stažuotes

Europos įgūdžių metai

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje (Gedimino pr. 16, LT 01103 Vilnius, Tel: +370 5 231 3186, www.ec.europa.eu/lietuva)

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti