Titulinis » Aktualu

Pameistrystė – galimybė dirbti ir mokytis

Suprasdama profesinės mokymo įstaigos ir verslo įmonių bendradarbiavimo reikšmę rengiant paklausių profesijų atstovus ir siekdama skatinti profesinio mokymo pameistrystės mokymo forma plėtrą rajone, Plungės technologijų ir verslo mokykla, lapkričio 30 d., organizavo konferenciją-diskusiją „Pameistrystė-galimybė dirbti ir mokytis“.

Į mokykloje vykusį renginį apie pameistrystės Plungės regione perspektyvas susirinko gausus būrys verslo atstovų (daugiau kaip 30):  Plungės pramonininkų sąjungos, Plungės smulkiojo verslo asociacijos, regione veikiančių tarptautinių verslo kompanijų (UAB Litnaglis, UAB Vičiūnai group, UAB LHM HOLDING), vietinio verslo įmonių atstovai ir kiti darbdaviai; taip pat Telšių, Skuodo ir Plungės užimtumo tarnybų tarnautojai bei profesijos mokytojai.

Konferencijoje-diskusijoje didžiausias dėmesys buvo skirtas gerosioms tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktikoms ir sėkmės istorijoms apžvelgti bei kylantiems iššūkiams aptarti. Tardamas sveikinimo žodį konferencijos dalyviams, mokyklos direktorius Audrius Misiūnas pasidžiaugė, kad mokykla su vietinėmis įmonėmis jau yra sukūrusi artimus, abipusiu pasitikėjimu grįstus santykius. Tokie santykiai sudaro prielaidas mokiniams realioje darbo vietoje gilinti mokykloje įgytas teorines žinias, atlikti praktiką, mokytis pameistrystės forma arba įsidarbinti baigus mokslus. Vienu iš pagrindinių iššūkių direktorius įvardijo – mokyklos siekį tapti informuotu dalyviu apie vietinių įmonių planuojamą verslo plėtrą. Mokykla, sužinojusi apie įmonių planus, galėtų anksčiau imti ruošti paklausių profesijų darbuotojus, tokiu būdu mažinti įmonėms reikiamų darbuotojų trūkumą.

Direktoriui antrindami, Plungės TVM praktinio mokymo vadovas Rimas Namgaudis bei tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas Arvydas Žilius pristatė nusistovėjusią bendradarbiavimo su įmonėmis praktiką pameistrystės srityje, apžvelgė populiariausias, pameistrystės būdu įgyjamas, profesijas bei pabrėždami įmonių gaunamą naudą, pakvietė įmonių atstovus aktyviau priimti pas save mokytis asmenis pameistrystės forma, taip pasidalijo bendradarbiavimo patirtimi su užimtumo tarnybomis. Profesijos mokytoja Auksė Puškorienė kalbėjo apie profesijos mokytojo vaidmenį mokant mokinius bei pristatė iššūkius, su kuriais susiduria lyderystės pameistrystės mokymo forma vykdomo mokymo procese ėmęsi profesijos mokytojai.

Telšių, Skuodo, Plungės užimtumo tarnybų atstovai Diana Abelkienė, Romualda Sakalauskienė, Martynas Milerius, Daiva Šakinienė pristatė informaciją apie pameistrystės plėtrą Plungės regione bei bendradarbiavimo naudą su profesinėmis mokyklomis rengiant pameistrius, taip pat numatytas valstybės paramos priemones darbo ieškančius asmenis įdarbinančioms ir juos pameistrystės būdu mokančioms įmonėms.

Susirinkusiuosius pradžiugino UAB „Skuodo vandenys“ direktoriaus Huberto Valbaso papasakota naudingo bendradarbiavimo su Plungės TVM patirtis mokant ir dirbant su pameistrystės mokymo(si) formą pasirinkusiais mokiniais. Įmonės vadovas pasakojo, kad didžiausias iššūkis – suderinti, kad vyktų sklandus ir nuoseklus procesas tarp mokykloje įgyjamų teorinių žinių ir įmonėje taikomo praktinio mokymo. Direktorius taip pat pakvietė kolegas verslininkus nesibaiminti, kad pameistrystės forma įmonėje baigęs mokslus darbuotojas išeis dirbti į kitą įmonę. Jis pabrėžė, kad net kitose įmonėse dirbantys darbuotojai, dėl išlikusių šiltų kolegiškų santykių, gali būti ateityje pasitelkiami į pagalbą kaip subrangovai.

Konferencijos pristatymų dalį užbaigė Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pameistrystės poskyrio metodininkas Liutauras Valickas supažindinęs susirikusiuosius su teisiniu pameistrystės reglamentavimu, su informacine interneto svetaine www.pameistryste.lt, pasidalinęs kituose šalies regionuose veikiančių įmonių ir profesinio mokymo įstaigų gerąja praktika bei randamais sprendimais vykdant mokymą pameistrystės forma, atsakė į užduotus klausimus.

Konferenciją-diskusiją, kaip pavykusią įvertino dalyviai dėl sužinotos įvairiapusės informacijos, dėl galimybės pasikeisti kontaktais, dėl Plungės TVM skiriamo dėmesio pameistrystės mokymo formai bei žinių, kur ateityje galėtų kreiptis patarimo ar pagalbos kilus klausimams.

Platesnė informacija: Rigonda Pereverzeva (direktoriaus pavaduotoja ugdymui), Tel.: (8-448)71632, (8-620) 76739, el. paštas:  sekretore@plungestvm.lt

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti