Titulinis » Aktualu

COVID-19 pandemijos poveikis mokymuisi darbo vietoje Europoje

erasmus

Projektas „Bequal.app“ skirtas profesinio mokymo, pameistrystės bei mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui ir lyginamosios analizės sudarymui.

Bequal.app projekto komanda plėtodama projektą susidūrė su naujais teorinio ir praktinio mokymo iššūkiais kilusiais dėl COVID-19 pandemijos: mokyklų ir įmonių uždarymas, logistikos sunkumai ir plataus masto psichologinis poveikis bendruomenėms. Sprendžiant šiuos iššūkius ir pasitelkus jau turimas priemones bei skatinant suinteresuotas puses dalintis praktiniais mokymosi darbo vietoje (angl. Work based learning) vykdymo sprendimais, buvo sukurtas trumpas ir tikslus klausimynas, kurio dėka išaiškėjo naujos įžvalgos tiriant minėtas problemas.

Klausimynas apima keturias sritis, jis grindžiamas planavimo (angl. Plan), įgyvendinimo (angl. Do), tikrinimo (angl. Check) ir įtvirtinimo (angl. Act) koncepcija.

Per 2020 m. gruodžio mėn. iš 20 šalių gauta daugiau nei 100 atsakymų.

Kviečiame susipažinti su atlikto tyrimo rezultatais.

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti