Titulinis » Aktualu

Europos komisija pasiūlė 2023-uosius paskelbti Europos įgūdžių metais

Atsižvelgdama į Europos Komisijos Pirmininkės Ursulos von der Leyen 2022 m. pranešimą apie Sąjungos padėtį, šiandien Europos Komisija pasiūlė 2023-uosius paskelbti Europos įgūdžių metais.

Žalioji ir skaitmeninė pertvarka atveria naujų galimybių žmonėms ir ES ekonomikai. Turėdami reikiamų įgūdžių žmonės gali sėkmingai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir visapusiškai dalyvauti visuomenės ir demokratijos gyvenime. Taip bus užtikrinta, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje, o ekonomikos atsigavimas, taip pat žalioji ir skaitmeninė pertvarka būtų socialiai sąžiningi ir teisingi. Darbo jėga, turinti paklausių įgūdžių, taip pat prisideda prie tvaraus augimo, skatina daugiau inovacijų ir didina įmonių konkurencingumą.

Tačiau šiuo metu daugiau kaip trys ketvirtadaliai ES įmonių nurodo, kad sunku rasti reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų, o naujausi Eurostato duomenys rodo, kad tik 37 proc. suaugusiųjų reguliariai dalyvauja mokymuose. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas rodo, kad keturiems iš dešimties suaugusiųjų ir kas trečiam asmeniui, dirbančiam Europoje, trūksta pagrindinių skaitmeninių įgūdžių. Be to, jau 2021 m. trūko 28 profesijų – nuo statybos ir sveikatos priežiūros iki inžinerijos ir IT – specialistų. Tai rodo augančią tiek aukštos, tiek žemos kvalifikacijos darbuotojų paklausą. Moterų, turinčių su technologijomis susijusią profesiją ir studijuojančių šioje srityje, skaičius yra nedidelis: tik viena iš šešių IT specialistų ir viena iš trijų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos absolventų yra moteris.

Europos įgūdžių metai. Didinti konkurencingumą, skatinti dalyvavimą ir talentus

Europos įgūdžių metais, bendradarbiaudama su Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis, socialiniais partneriais, valstybinėmis ir privačiomis užimtumo tarnybomis, prekybos ir pramonės rūmais, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, darbuotojais ir įmonėmis, Europos Komisija siūlo suteikti naują postūmį mokymuisi visą gyvenimą:

·         skatinti daugiau veiksmingesnių ir įtraukesnių investicijų į mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, kad būtų išnaudotas visas Europos darbo jėgos potencialas ir padedama žmonėms pereiti iš vienos darbo vietos į kitą;

·         užtikrinti, kad įgūdžiai atitiktų darbo rinkos poreikius, taip pat bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir įmonėmis;

·         suderinti žmonių siekius ir įgūdžius su galimybėmis darbo rinkoje, visų pirma siekiant žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos ir ekonomikos atsigavimo. Ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad į darbo rinką būtų įtraukta daugiau žmonių, visų pirma moterų ir jaunimo, ypač nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų;

·         pritraukti trečiųjų šalių piliečius, turinčius ES reikalingų įgūdžių, be kita ko, suteikiant daugiau mokymosi ir judumo galimybių bei palengvinant kvalifikacijų pripažinimą.

Kad pasiektų šiuos tikslus, Europos Komisija skatins kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo galimybes, pavyzdžiui, akcentuodama atitinkamas ES iniciatyvas, įskaitant ES finansavimo galimybes, kuriomis remiamas jų įgyvendinimas ir rezultatų užtikrinimas vietoje. Visoje ES taip pat bus organizuojami renginiai ir informuotumo didinimo kampanijos, siekiant remti partnerių tarpusavio mokymąsi kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo srityje. Siūlomais metais taip pat siekiama padėti toliau plėtoti su įgūdžiais susijusios informacijos rinkimo priemones ir skatinti priemones, kuriomis siekiama didesnio skaidrumo ir lengvesnio kvalifikacijų, įskaitant už ES ribų suteiktas kvalifikacijas, pripažinimo.

Siekdama užtikrinti atitinkamos veiklos koordinavimą nacionaliniu lygmeniu, Europos Komisija ragina valstybes nares paskirti Europos įgūdžių metų nacionalinį koordinatorių.

Dabar Europos Parlamentas ir ES Taryba aptars Europos Komisijos pasiūlymą atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto nuomones.

Daugiau informacijos:

Europos Komisija

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT 01103 Vilnius

Tel: +370 5 231 3186

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti