Titulinis » Aktualu

Mokinių socialiniams-emociniams įgūdžiams ir kompetencijoms pameistrystės metu ugdyti skirtas modelis

Pasitelkę ES šalių patirtį pameistrystės srityje, tarptautinio DESSA projekto partneriai sukūrė modelį, skirtą profesinio rengimo ir mokymo centrų mokinių socialiniams-emociniams įgūdžiams pameistrystės metu ugdyti.

“DESSA. Minkštųjų įgūdžių ugdymas per pameistrystę” – tai „Erasmus+“ projektas profesinio rengimo ir mokymo srityje, kuriame bendradarbiaudamos šešios mokymo įstaigos iš penkių Europos Sąjungos šalių sukūrė šiuos intelektinius produktus:

 • Pameistrystės modelį socialiniams-emociniams įgūdžiams ir kompetencijoms ugdyti;
 • Socialinių-emocinių įgūdžių tobulinimo gidą (Orientavimo gidą);
 • Socialinių-emocinių įgūdžių gidą mokytojams ir/arba mentoriams;
 • Mokinių socialinių-emocinių įgūdžių įvertinimui skirtą interneto svetainę ir platformą.

Pameistrystės modelis socialiniams-emociniams įgūdžiams ir kompetencijoms ugdyti apima visus išvardintus intelektinius produktus, kurie gali būti sėkmingai pritaikyti esamose pameistrystės programose.

DESSA projekto metu sukurtu pameistrystės modeliu siekiama užtikrinti suprantamą, pritaikomą ir efektyvesnę pameistrystę kiekvienoje valstybėje bei padėti pasiekti kiekvienos valstybės pasirinkto pameistrystės modelio tikslus, paruošiant aukštos kvalifikacijos darbuotojus, turinčius platų įgūdžių (techninių bei socialinių-emocinių) spektrą. DESSA pameistrystės modelis sukurtas atsižvelgiant į realius darbo rinkos poreikius ir gali sėkmingai prisidėti prie įmonių produktyvumo ir konkurencingumo didinimo, o tai skatintų darbo vietų kūrimą ir didesnį jaunimo užimtumą.
Pagal šį modelį DESSA projekto tikslinių grupių nariai orientuojami į geresnės kokybės pameistrystės programas, kuriose pateikiama aiški vizija, kryptis ir veiksmų planas, kaip ugdyti pameistrių socialinius-emocinius įgūdžius.

DESSA projekto metu sukurtas pameistrystės modelis aktualus:

 • profesinio rengimo ir mokymo centrams (centrų administracijai, profesijos mokytojams);
 • įmonėms, verslo atstovams, dalyvaujantiems ar ketinantiems dalyvauti pameistrystės programose;
 • mokiniams, besimokantiems profesinio rengimo ir mokymo centruose;
 • kitoms suinteresuotoms šalims, dalyvaujančioms pameistrystės ir profesinio mokymo srityje.

Nuo 2022 m. gegužės mėnesio, projekto “DESSA. Minkštųjų įgūdžių ugdymas per pameistrystę” interneto svetainėje http://dessaproject.eu/ bus prieinami visi projekto metu sukurti intelektiniai produktai anglų, graikų, ispanų, nyderlandų, lenkų ir lietuvių kalbomis. Šiuos produktus kartu su rekomendacijomis visos suinteresuotos šalys galės naudoti ir pritaikyti pameistrystės procese.

Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą „DESSA. Minkštųjų įgūdžių ugdymas per pameistrystę“ (projekto Nr.: 2019-1-NL01-KA202-060482), Lietuvoje koordinuoja Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras (https://www.profcentras.lt/). Kontaktiniai asmenys:

 • Tomas Vilčinskas, „Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras“, projektų vadovas.
  El.paštas tomas.vilcinskas71@gmail.com
 • Agnė Morkeliūnaitė, „Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras“, profesijos mokytoja ekspertė.
  El.paštas agne.morkeliunaite@gmail.com

Projekto interneto svetainė – http://dessaproject.eu/ .

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti