Titulinis » Aktualu

Žinių apie pameistrystę į Austriją

Jonavos politechnikos mokyklos kolektyvas kartu su Marijampolės profesinio rengimo centru ir Kelmės profesinio rengimo centru užbaigė bendrą, mokytojams skirtą, „Erasmus+“ mobilumo projektą „Erasmus keliai veda į sėkmę“.

Projekte dalyvavo 18 penkių specialybių profesijos mokytojų (iš kiekvienos mokyklos po 6), kurie vyko į Austriją, Lenkiją ir Ispaniją. Čia mokytojai pristatė savo mokymo metodus, susipažino su minėtų šalių profesinio mokymo ypatumais, su tenykšte darbo ir mokymosi kultūra, įgijo naujos patirties, taip pat padėjo kurti Lietuvos, kaip išsilavinusios, aktyvios, atviros ir inovatyvios šalies įvaizdį.

2022 m. rugsėjo 29 d. projekto baigiamojoje konferencijoje mokytojai pasidalino stažuočių metu Lenkijoje, Austrijoje, Ispanijoje įgyta patirtimi, prisipažino, kad dalyvavimas projekte jiems buvo prasmingas, naudingas ir įdomus tiek profesiniu aspektu (teko pristatyti savo šalies mokymosi sistemą, savo mokymo ir mokymosi metodus, išklausyti ir perprasti užsienio kolegų patirtį ir metodiką), tiek asmeniniu aspektu (teko įveikti tam tikrus iššūkius – peržengti asmeninio komforto zonos ribas, pasimokyti bendrauti užsienio kalba), pristatė savo nuveiktus darbus.

Ypatingo dėmesio sulaukė Marijampolės profesinio rengimo centro profesijos mokytojo Sauliaus Barkausko pristatymas „Austrijos profesinio rengimo sistema, pameistrystės mokymo būdo organizavimo ypatumai“.

Austrijoje jau 80 metų profesiniame mokyme taikoma dualinio mokymo sistema. Šios mokymo sistemos esmė ta, jog mokinys, besimokydamas profesijos, daugiausiai laiko mokosi įmonėje.

Per metus mokinys mokosi beveik 8 mėnesius įmonėje, o 2 mėnesius gilina žinias profesinėje mokykloje. Mokiniams mokama stipendija. Pabaigę mokslus ir įgiję diplomą mokiniai dažniausiai lieka dirbti toje įmonėje.
Įmonės ir mokymo įstaigos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, tai profesinėms mokykloms padeda tobulinti mokymo programas ir mokinių įgyjamas kompetencijas.

Darbdaviai teikia savo rekomendacijas, kokių žinių ar įgūdžių reikėtų daugiau įgyti besimokantiems. Tai padeda mokiniams greičiau ,,įsilieti“ į darbo rinką kaip savo srities profesionalams, o darbdaviams turėti puikius specialistus.
Įdomi ir profesijos mokytojų priėmimo į darbą procedūra. Profesijos mokytojas, kaip tinkamas kandidatas, priimamas 5 metų kadencijai dirbti ir mokyti mokinius kartu su jam priskirtu mentoriumi (kitu ilgesnę darbo patirtį turinčiu profesijos mokytoju). Tuomet, jei mokytojas įgyja ir tenkina visus jam keliamus reikalavimus, jis priimamas į darbą iki tol, kol ateina laikas išeiti į pensiją.
Visose mokyklose praktika neatsiejama nuo teorijos, didelis dėmesys skiriamas darbo kultūrai, bendram specialisto įvaizdžiui.

Nutarta įgytą patirtį, kiek įmanoma plačiau, perkelti į mūsų profesinį mokymą, taip prisidedant prie profesinio mokymo kokybės gerinimo, mokinių motyvacijos didinimo ir profesinio mokymo įstaigų prestižo kėlimo.

„Erasmus+“ mobilumo projektas „Erasmus keliai veda į sėkmę“ (projekto Nr. 2020-1-LT01-KA102-077528).

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti