Titulinis » Aktualu

„Continental” ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Lietuvoje pradeda dualinio pameistrystės modelio mokymo programą

„Continental“ ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro organizuojama pameistrystės būdu mechatronikos programa startavo 2020 metų rudenį ir tęsis dvejus metus. Mokiniai 70 procentų viso programos mokymosi laiko praleis tiesioginėje darbo aplinkoje – elektronikos komponentų gamykloje Kaune, kur dirbs kartu su savo srities profesionalais, sudarant sąlygas greičiau įsigilinti ir suprasti mechatronikos ypatumus praktinėje aplinkoje. Likusius 30 procentų laiko pameistriai gilinsis į teorinius ir praktinius pagrindus Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre. Besimokantieji įgis mechaninės inžinerijos, elektronikos, pneumatikos ir hidraulikos, jutiklių ir valdiklių, programavimo žinių, išmoks dirbti su moderniais automatizuotos gamybos įrenginiais. Pameistriai viso mokymosi metu gauna darbo užmokestį. Sėkmingai pabaigę mechatronikos programą, dalyviai ne tik įgaus šalies mastu pripažįstamą kvalifikaciją, bet ir turės galimybę tęsti savo karjerą „Continental“.

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktorius Vytautas Petkūnas pabrėžė, jog tokia mokymosi forma turi daugybę privalumų tiek verslui, tiek ir programoje dalyvaujantiems pameistriams. „Pameistrystės mokymo forma suartina įmones ir mokymo įstaigas, siekiant kuo aukštesnės profesinio mokymo kokybės. Mokymo programos modulių pagrindus įgijęs mokymo įstaigoje, pameistrys praktinius įgūdžius tobulina realioje darbo vietoje. Pameistrystė įgalina spartesnę asmens integraciją į darbo rinką. Laimi visi: pameistrys besimokydamas gauna atlyginimą, socializuojasi įmonėje, sutrumpėja profesinės karjeros kelias; darbdavys pritraukia naujus darbuotojus, ženkliai prisideda prie profesinio mokymo kokybės” – teigė Vytautas Petkūnas. Tokią mokymosi formą Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras yra sėkmingai įgyvendinęs ir su medicininės įrangos gamybos įmone „Intersurgical“.

Investuok Lietuvoje agentūros vadovas Mantas Katinas „Continental“ ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro bendradarbiavimą įvardino kaip svarbų žingsnį ne tik verslo ir ugdymo institucijų bendradarbiavimui, bet ir kaip svarbų postūmį automobilių pramonei reikalingų kompetencijų vystymui Lietuvoje. „Pameistrystė yra vienas efektyviausių būdų panaikinti neatitikimą tarp darbo jėgos pasiūlos ir paklausos – ypatingai nišiniuose sektoriuose, kur švietimo sistema nespėja taip greitai prisitaikyti ir parengti darbo rinkai aktualių specialistų. Automobilių pramonės sektorius Lietuvoje dar yra pakankamai naujas, besiformuojantis, todėl natūralu, kad sektoriui aktualios kompetencijos šiuo metu yra sutelktos ir vystomos pačiose įmonėse, o ne profesinėse mokyklose. Tokių sektoriaus lyderių kaip „Continental“ įsitraukimas leis ne tik ugdyti visam sektoriui aktualias žinias, bet ir suteiks Lietuvos profesinėms mokykloms unikalią galimybę perimti ilgametę Vokietijos pameistrystės įgyvendinimo patirtį ir prisidės prie lietuviško profesinio mokymo kokybės gerinimo,“ – teigė M. Katinas.

Daugiau informacijos rasite čia.

    

 

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti