Titulinis » Aktualu

Pameistrystės mokymo formos įgyvendinimas profesinio mokymo sveikatos ir žemės ūkio krypties programose

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras kartu su įmonėmis: UAB „Sidabrilis“, UAB „Nuaras“, UAB „Jurgaveta“, ŽŪB „Vilniaus žirgynas“ ir UAB „Flameksas ir Ko.“ įgyvendina projektą „Pameistrystės mokymo formos įgyvendinimas profesinio mokymo sveikatos ir žemės ūkio krypties programose.“

Projekto tikslas – skatinti įmonių ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bendradarbiavimą, organizuojant profesinį mokymą pameistrystės mokymosi forma, sudarant sąlygas kokybiškam, įmonių poreikius atitinkančiam, profesiniam mokymui darbo vietoje pagal formaliojo švietimo sveikatos ir žemės ūkio krypties programų modulius.

Pirmajame projekto įgyvendinimo etape pasirengiama pameistrystės mokymo formos įgyvendinimui – bus organizuojami tutorių mokymai darbdavių profesijos meistrams, rengiami dokumentai, susiję su profesiniu mokymu pameistrystės forma, kad būtų galima įteisinti teises ir atsakomybes tarp profesinio mokymo įstaigos, darbdavio ir pameistrio, siekiant organizuoti mokymą pameistrystės forma.

Antrajame projekto įgyvendinimo etape įgyvendinamas mokymas pameistrystės forma. Mokiniai pameistrystės forma mokysis pagal Paramediko mokymo programą (valstybinis kodas P43091401), Gyvūnų prižiūrėtojo modulinę profesinio mokymo programą (valstybinis kodas M44081101, T43081102), Žirgininkystės darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą (valstybinis kodas T43081104, P43081101).

Teorijos mokymas, už kurį bus atsakingas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, sudarys 30 proc. viso mokymosi apimties, o pas darbdavį pameistrys vykdys likusią mokymo laiko dalį – 70 proc. Pabaigus modulius, pagal kuriuos bus mokomasi pameistrystės forma, pameistrio įgytos kompetencijos bus vertinamos ir pripažįstamos vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru suderinta, asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka. Iš viso projekto galimybėmis pasinaudos 34 mokiniai, kuriuos įdarbins 5 darbdaviai.

Šis projektas – pilotinis, jo metu siekiama išbandyti profesijos mokymą pameistrystės forma ir jos organizavimą pagal skirtingas formaliojo švietimo programas ir/ar jų modulius. Po projekto finansavimo pabaigos planuojama tęsti bendradarbiavimą tarp Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro ir projekte dalyvavusių įmonių.

Projekto kodas: 09.4.1-ESFA-T-736-03-0005

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

Kontaktinis asmuo projekto klausimais: Gintarė Uktverė, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro projektų vadovė (el. p. gintare.uktvere@kaupa.lt, tel. 8 37 20 71 85, Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, LT-44287, 225 kab., www.kaupa.lt)

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti