Titulinis » Aktualu

Darbiniai įgūdžiai integracijai į globalią darbo rinką

Jonavos politechnikos mokykla kartu su partneriais Austrijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje sėkmingai įgyvendino „Erasmus+“ projektą „Europinė patirtis yra tavo ateitis“.

Projekto tikslai – atliekant praktiką ir darbo stebėjimą Lenkijos, Austrijos ir Ispanijos įmonėse, suteikti mokyklos mokiniams žinių, gebėjimų ir kompetencijų jų lengvesnei integracijai į darbo rinką, o profesijos mokytojams – naujų profesinių žinių, kaip taikant užsienio šalių patirtį tobulinti profesinį rengimą, didinti studijų proceso mokykloje tarptautiškumą bei didinti mokinių kompetencijas.

Projekto veiklomis siekta, kad:
– projekto dalyviai patobulintų savo profesinių dalykų įgūdžius bei gebėjimus įgytas žinias taikyti praktikoje;
– mokiniai ir mokytojai taptų labiau tolerantiški, geriau suprastų verslo kūrimą ir plėtrą ne tik nacionaliniu, bet ir europiniu lygiu, gebėtų lengviau integruotis į globalią darbo rinką;
– tarptautiniame projekte dalyviai patobulintų ne tik užsienio kalbų žinias, bet ir lavintų socialinius įgūdžius prisitaikant prie daugiakultūrinio gyvenimo sąlygų;
– stiprėtų projekto dalyvių profesinis pasitikėjimas savimi, o tarptautinė patirtis motyvuotų siekti karjeros ne tik projekto dalyvius bet ir visą mokyklos bendruomenę.

Pasiekti rezultatai:
– patobulėjo mokinių ir mokytojų profesinės kompetencijos, atliekant praktiką realioje darbo vietoje;
– pagerėjo ne tik mobilumo projekte dalyvavusių, bet ir visų mokykloje besimokančių mokinių mokymosi motyvacija, kokybė bei rezultatai, vis daugiau mokyklos bendruomenės narių teikia prašymus ar išreiškia norą dalyvauti tokio pobūdžio projektuose;
– mokiniai, įgijo praktinės patirties ir daugiau žinių apie savo profesijas, padidėjo jų susidomėjimas pasirinkta profesija bei noras siekti karjeros;
– mokiniai pradėjo geriau suprasti darbdavių poreikius, keliamus uždavinius ir tikslus, o tai jiems padeda lengviau ir greičiau integruotis į darbo rinką;
– praktikų bei stažuočių metu susipažinta su naujomis technologijomis, mokymo technikomis, medžiagomis, formomis, valgių ruošimo receptais, mados tendencijomis;
– mokytojai susipažino su profesinio mokymo sistemomis Austrijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje, turėjo galimybę pasisemti metodinės užsienio kolegų patirties ir pasidalinti savąja;
– praktikos metu užsienio šalyse tiek mokiniai, tiek mokytojai susipažino ne tik su priimančiomis organizacijomis, bei jos bendruomene, bet ir su praktikos vietomis – įmonėmis, mokyklų ir įmonių vadovais, atliko numatytą praktikos programą, susipažino su darbų saugos reikalavimais ir taisyklėmis, darbų organizavimo ypatumais realioje darbo vietoje ir t.t.

Užsienio šalyse atliekamų praktikų metu, Jonavos politechnikos mokyklos mokiniai, tenykščių įmonių atstovų buvo įvertinti kaip motyvuoti, stropūs, kruopštūs, degantys noru pasisemti patirties realioje darbo vietoje bei gerai paruošti pameistriai, gebantys lanksčiai prisitaikyti prie naujos aplinkos bei gerai mokantys užsienio kalbą.

Keletui mokinių projekto partneriai pasiūlė nuolatines darbo vietas savo šalių įmonėse, kiti mokiniai buvo maloniai pakviesti dar kartą atvykti atlikti baigiamųjų praktikų bei dalintis įgyta patirtimi.

Projekte dalyvavę mokiniai ir mokytojai, grįžę iš stažuočių, dalinasi įspūdžiais, įgyta patirtimi ir tuo skatina kitus mokinius ir kolegas mokytojus dalyvauti projektuose. Jonavos politechnikos mokyklai 2021 metais suteikta akreditacija profesinio mokymo srityje, kuri galios iki 2027 metų gruodžio 31 dienos. Taigi kiekvienais metais patys aktyviausi, geriausiai besimokantys mokiniai ir jų mokytojai turės galimybę stažuotis užsienio įmonėse, bendrauti, tobulėti, dalintis patirtimi ir kurti savo ateitį.

Projekto kodas: Nr. 2020-1-LT01-KA102-077529

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos „Erasmus +“ programos fondo lėšomis.

Kontaktinis asmuo projekto klausimais: Dana Astromskienė, projektų vadovė, el.paštas: projektai@jpm.lt, tel.: +370 349 52968.

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti