Titulinis » Aktualu

UPSKILL mokymo medžiaga studentams, mokytojams, pameistriams ir norintiems persikvalifikuoti

image

Technologiniai pokyčiai daro pramonę vis pažangesne, o tuo pačiu ima reikalauti ir daugiau kompetencijų iš joje dirbančių žmonių. Ar jie turi reikiamus skaitmeninius ir technologinius įgūdžius? Deja, kol kas atsakymas į šį klausimą dažniausiai yra neigiamas. Visoje Europos plastiko perdirbimo pramonėje trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Būtent šiai problemai spręsti yra vykdomas projektas UPSKILL (Actions Upward: The Skills for the Digital Future of Plastics Factories). Projektą įgyvendinantys partneriai parengė specialią mokymo programą, mokytojo knygą ir mokinio vadovėlį darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Mokymo medžiagą kūrė tarptautinė ekspertų komanda iš Suomijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Šią komandą sudaro švietimo įstaigų, verslo bendruomenės ir EuPC atstovai. Mokymo medžiaga (mokytojo ir mokinio knyga) anglų kalba bus galima nemokamai naudotis nuo 2021 m. gegužės mėn., netrukus medžiaga bus išversta ir į lietuvių, suomių ir prancūzų kalbas.

Medžiaga yra sistemiškai parengta, tam kad mokiniai ir mokytojai galėtų sudaryti mokymo(si) programą pagal savo poreikius. Ją sudaro 18 temų. Kiekvienoje temoje, laikantis tokios pačios struktūros, nagrinėjama: komandinio darbo įtaka ir svarba, patarimai kaip sutelkti ir suburti komandą, verslumo ir ekologinių žinių taikymas darbo aplinkoje, saugos taisyklės ir jų laikymosi būtinybė darbo vietoje, techniniai patarimai “know-how”, susiję su darbu plastiko gamybos linijoje, aprašomos galimos problemos ir jų sprendimo būdai, inžinerinių brėžinių taikymo metodai, plastikinių medžiagų savybės ir kt.

Vadovėliais galės naudotis ir pritaikyti žinias tiek gamybos personalo darbuotojai, tiek darbuotojų komandų / pamainų vadovai ir administracijoje dirbantys vadovai. Mokymo medžiaga tinkama studentams, mokytojams, asmenims norintiems persikvalifikuoti ir besimokantiems pameistrystės būdu bei kitais atvejais. Suteikiamos žinios pravers tiek jau seniau dirbantiems, tiek ir ką tik į plastikų srities darbo rinką žengiantiems naujiems darbuotojams.

Apsilankykite UPSKILL svetainėje ir atsiųskite mokomąją medžiagą čia.

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti