Titulinis » Aktualu

“Erasmus+” strateginių partnerysčių projektas pameistrystės ir minkštųjų įgūdžių raidos skatinimui

erasmus+

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras kartu su projekto partneriais iš Nyderlandų, Graikijos, Ispanijos ir Lenkijos įgyvendina “Erasmus+” strateginių partnerysčių projektą “Minkštųjų įgūdžių ugdymas per pameistrystę” (Development of Soft Skills through Apprenticeships, DESSA).

Pastaraisiais metais pastebimai pasikeitė įgūdžiai, kurių reikia darbuotojams. Šiuo metu minkštieji įgūdžiai apibūdinami kaip vieni iš svarbiausių darbuotojo kompetencijų. Šios kompetencijos atspindi dinaminį pažintinių ir kognityvinių įgūdžių, tarpasmeninių, intelektinių, emocinių ir praktinių įgūdžių derinį, kuriuos galima pritaikyti užimtumo kontekste.

Tiesioginė projekto tikslinė grupė yra profesinio mokymo mokytojai ir įmonės, dalyvaujančios pameistrystės įgyvendinime, tačiau galutiniai naudos gavėjai yra mokiniai, besimokantys profesinio mokymo mokyklose ir centruose.

Projekto tikslai:

-Organizuoti tikslines grupes, kad būtų galima nustatyti ir sutelkti dėmesį į konkrečius minkštuosius įgūdžius, kurie geriausiai patenkina projekto suinteresuotųjų šalių poreikius.

-Nubrėžti geriausios praktikos pavyzdžius ir metodologijas, taikomas tobulinant profesinio mokymo pameistrystės įgūdžius profesinėse mokyklose partnerių šalyse.

-Parengti pameistrystės schemą, skirtą profesinio mokymo mokinių įgūdžiams ir kompetencijoms įgyti.

-Taikyti žaidimo elementus pameistrystės schemoje.

-Parengti instruktorių vadovą, skirtą profesinio mokymo įstaigų ir įmonių darbuotojams, kurie taikys pameistrystės schemą ir kurs, palaikys ir vertins programas įgyvendinamas pameistrystės būdu.

-Organizuoti seminarus mokytojams profesinio mokymo mokyklose ir įmonėse, suinteresuotose įgyvendinti pameistrystės schemą.

-Sukurti internetinį įrankį, skirtą įsivertinti minkštuosius įgūdžius, mokiniams nustatyti savo mokymosi darbotvarkę, nustatant stipriąsias puses ir tobulintinas sritis.

Daugiau informacijos apie DESSA projektą rasite čia.

Projektas Nr. 2019-1-NL01-KA202-060482 “Minkštųjų įgūdžių ugdymas per pameistrystę” finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Home

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti