Kiek laiko pameistrys mokosi ir dirba (per savaitę)?

Vykdant pameistrystės forma organizuojamą profesinį mokymą, bendras pameistrio darbo darbdaviui laikas ir kito mokymosi laikas negali viršyti 48 valandų per savaitę, išskyrus pameistrį iki 18 metų, kurio darbo laiko trukmę nustato Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

Kaip vyksta pameistrių mokymas?

Pameistrio praktinis mokymas vykdomas darbo vietoje (-se), atitinkančioje (-se) mokymo programos reikalavimus. Praktinio mokymo vietoje pameistrys vykdo mokymo programos turinį (kompetencijas, mokymosi rezultatus) atitinkančias veiklas.

Kodėl verta būti pameistriu?

Praktiniam mokymui(si) ir praktikai skiriama 70 procentų mokymosi laiko, todėl per trumpą laiką galima įgyti daug žinių bei praktikos.