Šilutės profesinio mokymo centras 2022 m. startavo su pameistrystės mokymo modeliu. Ir padarė tai su gana netikėta ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo programa, kuri pradėta įgyvendinti tik 2022 m. rugsėjį.

Mokymo centre pameistrystės idėja kilo prieš metus, ruošiantis akredituoti ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo programą ir pradėjus bendradarbiauti su miesto vaikų lopšeliais-darželiais: jų vadovės iš karto numatė galimybę ir poreikį deleguoti savo darbuotojas įsigyti profesinę kvalifikaciją. Ir pačioms darbuotojoms, ir darželių vadovėms pasirodė patrauklu, kad nesutriks darbų organizavimas ir grafikas, o mokytis bus galima neatitrūkstant nuo praktinės/darbo veiklos.

Iš 20-ties į programą įstojusių mokinių net 11 pasirinko mokytis pameistrystės būdu. Šilutės PMC inicijavo susitikimus su ikimokyklinio ugdymo įstaigų administracijomis, kuo kruopščiausiai aptarė ir numatė visus teorinio ir praktinio mokymo aspektus, pasidalino atsakomybėmis ir funkcijomis, sudarė tikslų teorinio mokymo, kuris vyksta mišriu – kontaktiniu bei nuotoliniu – būdu visoms profesijos besimokančiosioms patogiu laiku, grafiką, paskyrė atsakingus asmenis, konsultacijų, rezultatų aptarimo ir atsiskaitymų laiką. Taip pat buvo pasirašytos trišalės mokymo(si) sutartys, patvirtintas ugdymo planas. Be galo džiugu, kad mokinės nestokoja motyvacijos ir entuziazmo, noriai dalinasi savo patirtimis, buriasi į darbo grupes, pristato rezultatus, kuria vaizdinę medžiagą, o teoriniam mokymui net ir vakarais mieliau renkasi mokykloje nei mokosi nuotoliniu būdu.

Profesijos mokytojos Laura Valauskienė ir Ugnė Marija Būdvytytė džiaugiasi, kad nauja programa nuo pirmų dienų duoda puikių vaisių: vyksta prasmingas ir produktyvus Šilutės PMC ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimas, moterys ir merginos su didžiuliu entuziazmu siekia žinių, mokosi vienos iš kitų, dalinasi patirtimi, daug laiko skiria savarankiškam tobulėjimui, gilinasi ne tik į tas temas, kurios numatytos programoje, bet ir į jų praktinę veiklą peržengiančius vaiko raidos, specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo, vaikystės psichologijos ir kitus klausimus.

Šilutės profesinio mokymo centras organizuoja moksleivėms didelę patirtį turinčių specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų paskaitas.

Pameistrystė pasiteisino – veiklomis bei rezultatais džiaugiasi visos trys joje dalyvaujančios šalys!

Daugiau informacijos – Vilma Grigonienė, direktorė, Tel.: 8 441 53360, el. paštas  direktorius@silutespmc.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *