Titulinis » Aktualu

Pameistrystė populiarėja! Metų veiklos apžvalga

     Baigiantis metams, apžvelgiame informacinės svetainės www.pameistryste.lt veiklos rengiant, kaupiant, sisteminant, analizuojant ir skelbiant informaciją apie profesinį mokymą, organizuojamą pameistrystės forma, rezultatus bei pokyčius (remiantis Švietimo valdymo informacinėje sistemoje pateikiama statistine informacija – PM rodikliai 1 lygis (emokykla.lt)).

     Pameistrystės populiarėjimo dinamika

     – Šiais metais jau 42 (iš 44 šalyje veikiančių) valstybinės profesinio mokymo įstaigos (PMĮ), šalia mokyklinės formos, profesinį mokymą vykdė ir pameistrystės forma. 2022 m. tokių profesinių mokymo įstaigų buvo 40.

     – Iki 18,81 proc. išaugo pameistrystės forma besimokančių mokinių dalies rodiklis (skaičiuojamas atitinkamais metais mokymosi sutartį ir pameistrystės darbo sutartį ne trumpiau kaip 1 moduliui ar 2 mėnesiams sudariusių mokinių skaičių padalijus iš tais metais kvalifikaciją įgijusių mokinių skaičiaus bei visa padauginus iš 100). 2022 m. šis rodiklis buvo 13,43 proc., o 2021 m. – 10,79 proc.

     – Didėja pameistrystės forma besimokančių mokinių skaičius: 2023 m. tokių mokinių buvo  3356, 2022 m. – 2556 mokiniai, o 2021 m. – 2365 mokiniai).

 

     Profesinio mokymo įstaigos – pameistrystės vykdymo lyderės:

     Pagal pameistrystės forma besimokančių mokinių dalies rodiklį:
1. Vilniaus agroekologijos mokymo centras (83,46 proc.);
2. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras (82,74 proc.);
3. Kėdainių profesinio rengimo centras (63,7 proc.);
4. Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras (60,26 proc.);
5. Joniškio žemės ūkio mokykla (60 proc.);
6. Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras (51,58 proc.).

     Pagal pameistrystės forma besimokančių mokinių skaičių lyderiavo šios PMĮ:
1. Kauno technologijų mokymo centras (467 mokiniai);
2. Marijampolės profesinio rengimo centras (290 mokinių);
3. Alytaus profesinio rengimo centras (214 mokinių);
4. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (199 mokiniai);
5. Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras (181 mokinys);
6. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras (163 mokiniai).

     Konsultacijos ir metodinė pagalba

     Tiek per svetainę www.pameistryste.lt el. paštu, tiek telefonu bei tiesioginių ir nuotolinių susitikimų metu nuolat buvo teikiamos konsultacijos ir metodinė pagalba profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, įgyvendinimo klausimais profesinio mokymo teikėjams, profesinio mokymo įstaigoms,  darbdaviams ir pameistriams. Iš jų:
     – šiais metais 50-ies įmonių atstovai individualiai konsultuoti įmonių galimybių rengti joms trūkstamą personalą profesinio mokymo pameistrystės forma, bendradarbiavimo su profesinio mokymo įstaigomis ypatumų ir privalumų, pameistrystės darbo sutarčių teisinio reglamentavimo, valstybės teikiamos paramos ir kitais klausimais;
    – regioninių informacinių renginių metu verslo įmonių ir profesinio mokymo įstaigų atstovams, mokiniams, pameistriams bei kitiems suinteresuotiems asmenims ir organizacijoms išsamiai pristatyta profesinio mokymo pameistrystės forma, interneto svetainė www.pameistryste.lt, suteiktos konsultacijos atsakant į auditorijai aktualius klausimus;
     – vykdytos individualios konsultacijos pameistrystės galimybėmis besidomintiems fiziniams asmenims bei profesinio mokymo įstaigų darbuotojams;
     – užmegzti kontaktai ir vystytos diskusijos su Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmais (AHK) Vokietijos dualinio profesinio mokymo gerosios praktikos perkėlimo į Lietuvą galimybių vertinimo tema.

     Pameistrystės populiarinimo kampanija

     Reikšmingas dėmesys 2023 m. buvo skiriamas pameistrystei populiarinti:
     – nacionalinėse televizijose transliuoti vaizdo klipai;
     – radijuje transliuotos pameistrystės, kaip mokymo formos, radijo reklamos;
     – viešojo transporto ekranuose transliuotas pameistrystę pristatantis klipas;
     – organizuotas konkursas „Metų pameistrys 2023“;
     – 8 didžiuosiuose šalies miestuose skelbta pameistrystės lauko reklama;
     – publikuoti informaciniai straipsniai nacionalinės reikšmės informaciniuose portaluose;
     – inicijuota TV laida apie pameistrystę, transliuota interneto portale delfi.lt.

Interneto svetainėje www.pameistryste.lt parengta schema su aiškesne, koncentruočiau išdėstyta informacija apie pameistrystę interesantams.

 

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti