UPSKILL – įgūdžiai skaitmeninei plastiko pramonės įmonių ateičiai.

UPSKILL projektas orientuotas į plastikų liejimo mašinų derintojo profesiją. Vertinant dabartines ekonomines ir demografines tendencijas, specialistų įgūdžių trūkumas ir reikiamų kompetencijų ugdymas yra aktualus iššūkis daugelyje Lietuvos ir Europos plastikų pramonės įmonių, visos Europos plastikų sektoriuje šių specialistų itin trūksta. UPSKILL projektas siekia susieti Europos profesinio mokymo sistemas su darbo rinkos poreikiais ir sukurti bei […]

UPSKILL mokymo medžiaga studentams, mokytojams, pameistriams ir norintiems persikvalifikuoti

Technologiniai pokyčiai daro pramonę vis pažangesne, o tuo pačiu ima reikalauti ir daugiau kompetencijų iš joje dirbančių žmonių. Ar jie turi reikiamus skaitmeninius ir technologinius įgūdžius? Deja, kol kas atsakymas į šį klausimą dažniausiai yra neigiamas. Visoje Europos plastiko perdirbimo pramonėje trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Būtent šiai problemai spręsti yra vykdomas projektas UPSKILL (Actions Upward: The Skills for […]

Lietuvoje kuriamos naujos pameistrystės tradicijos

„Norėjau tobulėti, buvau pasiruošęs, žinojau, kad pameistrystės būdu integruotis į darbo rinką bus daug paprasčiau“, – sako Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre dirbantis instruktorius Miroslavas. Jis – vienas iš pirmųjų, praėjusių visą pameistrystės virtuvę. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras į tokius mokymus kviečia įsijungti ir kitus profesijos mokytojus bei įmonių meistrus. Skaitykite daugiau: Lietuvoje kuriamos […]

Padėka nuotolinių mokymų dalyviams

Nuoširdžiai dėkojame visiems nuotolinių mokymų dalyviams, kurie šiuo laikotarpiu mumis pasitikėjo ir sėkmingai baigė profesijos mokytojų arba įmonių meistrų kvalifikacijos tobulinimo mokymus nuotoliniu būdu ir prisidėjo prie projekto „2019 – 2020 m. finansinė parama Europos profesinio mokymo kokybės orientacinei sistemai (EQAVET)“ veiklų įgyvendinimo. Dėkojame už Jūsų pastangas ir kantrybę, mokymų turinio ir virtualios mokymų aplinkos […]

Kviečiame į įmonių meistrų, atsakingų už pameistrių mokymą, kvalifikacijos tobulinimo mokymus

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizuoja ir kviečia įmonių atstovus registruotis į nuotolinius mokymus: “Įmonės meistrų, atsakingų už pameistrių mokymą, kvalifikacijos tobulinimas“. Mokymai skirti įmonių meistrams, siekiantiems tobulinti profesines žinias organizuojant bei įgyvendinant pameistrių mokymą. Mokymų programą sudaro 40 akad. val., iš jų 20 akad. val. skirta savarankiškam darbui. Sėkmingai baigus mokymus dalyviams bus […]

Kviečiame profesijos mokytojus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizuoja ir kviečia profesijos mokytojus registruotis į nuotolinius mokymus: „Profesijos mokytojų, atsakingų už mokinių mokymą darbo vietoje, kvalifikacijos tobulinimas“. Mokymai skirti profesijos mokytojams, siekiantiems tobulinti profesines žinias organizuojant bei įgyvendinant pameistrių mokymą. Mokymus sudaro šios temos: „Pameistrystės samprata ir organizavimas“, „Komunikacija“, „Teisės ir personalo pagrindai“, „Pameistrystės mokymo kokybės kriterijai“, „Geroji pameistrystės […]

“Erasmus+” strateginių partnerysčių projektas pameistrystės ir minkštųjų įgūdžių raidos skatinimui

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras kartu su projekto partneriais iš Nyderlandų, Graikijos, Ispanijos ir Lenkijos įgyvendina “Erasmus+” strateginių partnerysčių projektą “Minkštųjų įgūdžių ugdymas per pameistrystę” (Development of Soft Skills through Apprenticeships, DESSA). Pastaraisiais metais pastebimai pasikeitė įgūdžiai, kurių reikia darbuotojams. Šiuo metu minkštieji įgūdžiai apibūdinami kaip vieni iš svarbiausių darbuotojo kompetencijų. Šios kompetencijos atspindi […]

„Continental” ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Lietuvoje pradeda dualinio pameistrystės modelio mokymo programą

„Continental“ ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro organizuojama pameistrystės būdu mechatronikos programa startavo 2020 metų rudenį ir tęsis dvejus metus. Mokiniai 70 procentų viso programos mokymosi laiko praleis tiesioginėje darbo aplinkoje – elektronikos komponentų gamykloje Kaune, kur dirbs kartu su savo srities profesionalais, sudarant sąlygas greičiau įsigilinti ir suprasti mechatronikos ypatumus praktinėje aplinkoje. […]

Apie pameistrystę iš pirmų lūpų – radijo laidoje „Pameistrystė – sėkmingas startas darbo rinkoje“

Kiekvieno darbdavio svajonė – rasti tokius darbuotojus, kurie išmanytų tam tikrą sritį ir kuo greičiau galėtų pradėti dirbti savarankiškai. Tačiau kaip jaunam žmogui tuo pačiu metu įgyti ir profesiją, ir sukaupti patirties bei įgūdžių, kurių pageidauja darbdavys? „Mes pamažu įsiliejome į įmonės kolektvyvą – mums leido „įsivažiuoti“, pritaikyti mokymo centre įgytas žinias ir kaupti patirtį, […]